Ladino - Bir Dilin Hikayesi

tarihin en büyük cumhuriyetlerinden ve imparatorluklarından biri olan roma'da yollar, katmanlar halinde, her katmanda farklı tip çakıl ve taşlar kullanılarak yapılırmış. günümüzde "roma yolları abicim, roma yolları! adamlar iki bin yıl önce ne yollar yapmışlar, hem de ozamanın teknolojisiyle" söylemiyle övülmeye devam eden bu yollar, tabii ki roma zamanında da oldukça övülmüş, hatta "mille viae ducunt hominem per saecula romam" şeklinde bir deyim bile ortaya çıkmıştır. bire bir çevirisi "bin yol var, hepsi de insanları roma'ya götürür" olan cümle zamanla kısalarak "her yol romaya çıkar" olarak söylenegelmiştir. aslında roma'nın ana yollarının sayısı 380'dir fakat bu anayollardan ayrılan arayollarla birlikte neredeyse bine yakın yoldan romaya ulaşılabilmektedir. bu yolların 34'ü romayı iberya yarımadasına, romalıların adlandırmasıyla hispania'ya bağlamaktadır zira iberia ismi aynı bölgeye greklerin verdiği isimdir. (ilginçtir, güncel olarak ispanyolcada, hem grekçeden hem latinceden geçen kullanımlarını koruyan, birden farklı şekilde söylenebilen kelimeler mevcut. örneklemek gerekirse bizim alfabe olarak çevirdiğimiz alfabeto kelimesinin yanı sıra abecedario kelimesi de hala kullanılmaktadır. alfabeto kelimesi grek alfabesinin ilk iki harfi olan alfa ve beta'nın birleştirilmesiyle türetilen bir kelime. buna karşın abecedario latin alfabesinin ilk dört harfi olan a, b, c, d harflerinden türetilmiştir. iki kelime de alfabe anlamında kullanılabilmektedir, grekçe olan kullanım daha çok tercih edilmektedir. yine hispania yerine iberia, abecedario yerine alfabeto daha sıklıkla kullanılmaktadır. bunun sebebi büyük ihtimal roma imparatorluğunun çökmesiyle birlikte güç kazanan desromanización faaliyetleridir.)


roma yollarını gösteren bir harita

her yolun romaya çıktığını kanıtlarcasına, ladino'nun yolu da romadan geçiyor. ekonomik krizler, yönetimde stabilitenin bir türlü sağlanamaması, sürekli iç savaşlara ek olarak bir de barbar kavimlerin istilasına uğrayan roma imparatorluğu daha fazla direnemez ve 34 yerinden bağlı olduğu hispania topraklarını vizigotlara bırakmak zorunda kalır. vizigotlara bırakılan bu topraklarda roma yönetimi sırasında barış içinde yaşayan sefaradlar da bulunmaktadır. gerçi bu huzurlu yaşam çok uzun sürmeyecek 600 yılına doğru vizigot kralı, yahudilere biraz daha töleranslı olan aryanizmden vazgeçip "ben artık katolik oldum bütün krallığım da benim gibi katolik olsun hemen" kafasına girince yahudiler üzerinde baskı kurulmaya başlayacaktır.

m.ö. 586 yılında II. nebukadnezar'ın yahudi krallığını ve 1. tapınağı yıkmasının ardından, "babil'e köle olarak gideceğime başka topraklarda kendime yeni bir hayat kurarım" diye yola çıkan ve ispanya topraklarında huzurlu bir şekilde yaşayan yahudiler, vizigotların katolik mezhebine geçmesinin ardından yaşadıkları sıkıntıdan uzun süre geçmeden müslümanlar sayesinde kurtulacaktı. vizigotları yenerek yarımadaya yerleşmeye başlayan araplar, yahudilere karşı daha töleranslı davranmak gerektiğine karar vermişlerdi. gerçekten de ispanya'da arap egemenliği boyunca sorunsuz yaşamaya devam ettiler.

reconquista

politika durmadan kaynayan bir kazan, fokurtusuna kulak, çıkardığı buhara ten dayanmaz. ispanya'ya yerleşen müslümanların kurdukları emirlikler, halifeliliklere oradan da "taifa"lara bölünür, güç kaybeder, bu durum yarımada üzerinde yeniden hakimiyetlerini kurmak için mücadele eden hristiyanların işine gelir. reconquista; iberya yarımadasının yeniden fethedilmesi sürecine verilen ispanyolca isimdir. dönüm noktalarından biri de reyes catolocos (katolik krallar) olarak adlandırılan I. isabel ve II. fernando'nun evlenmesidir. ne olmuş evlenmişlerse diyenler için hemen söyleyeyim; bu evlilik sefarad'ların özellikle osmanlı'ya doğru göç etmeleri ve ladino'yu bu topraklara getirmeleriyle sonuçlanacak sürecin başlangıcı olmuştur.

yüzlerce yıl süren reconquista, kastilla kraliçesi I. isabel ve aragon kralı II. fernando2nun evlenerek bu iki krallığın güçlerini birleştirmesiyle tamamlanmış ve ispanya'da endülüs devletine son verilmiştir. hristiyanlık itikadına büyük bir sadakatla bağlı olan, veya bağlıymış gibi görünen, bu iki genç. evlendiklerinde isabel 18 fernando 17 yaşındadır. ikinci dereceden kuzen oldukları için evlenmeleri ancak papadan alınacak onaya bağlıdır, bu sorunun üzerinden sahte bir onay hazırlatarak atlayacak kadar gözlerini karartmış iki gençten başka bir şey değillerdir evlendiklerinde. sonrasında ise kolomb'u amerika'ya, macellan'ı baharat adalarına göndererek coğrafi keşiflerin önünü açan, yeni dünya olarak adlandırılan toprakları hristiyanlık adına fetheden ve avrupa'nın geri kalanında reform hareketleri başlarken hristiyan inancına katkıları nedeniyle papalık tarafından (yani evlenmelerine onay vermek istemeyen kurum tarafından) katolik krallar adıyla onurlandırılan önemli şahsiyetlere dönüşeceklerdir.


1957 tarihinde basılmış 1000 peso. banknotun üzerinde isabel ve fernando'nun fotoğrafı bulunuyor.


reconquista başarıya ulaştıktan sonra sefarad'lar için zorlu bir süreç daha başlar. "zamanında müslümanlara yardım edip bizi sırtımızdan hançerlediniz" diyenler, "sizi severiz aslında ama hazır müslümanlar da gitmişken gelin siz de katolik olun, mis gibi yaşalım" diyenler, ve daha neler neler diyenler ortaya çıkıp, her kafa ayrı bir ses üretince çareyi yine bir ilahi kilise emrinde bulurlar; hristiyanlığa dönen yahudiler ispanya'da yaşayabilecek, diğerleri de ülkeden kovulacaktır.

başlarda "sakin olun yahu! hristiyan oldum ben. bak istavroz çıkarıyorum" der geçerim diye düşünen sefaradlar kazın ayağının öyle olmadığını, katolik krallar tarafından engizisyon mahkemeleri kurulunca ve bu mahkemelerde "gizli yahudilik" suçlamasyla yargılamalar başlayınca anlarlar ve göçe başlarlar.

sefaradların ve ladino'nun yolculuğu burada başlar. ilk tercih yakın en olan yerdir; portekiz'e yerleşmeye başlarlar. fakat katolik krallar orada da peşlerini bırakmayacaktır. isabel ve fernando'nun yönetiminde güçlenen ve coğrafi keşiflerle zenginleşip bölgede sözünü geçirmeye başlayan ispanya'nın baskısıyla portekiz'de de benzer yasalar çıkarılır. sefaradların güvenli toprak arayışı derinleşir.

"gönderen kaybeder, ben kazanırım"

batıda bunlar olurken, doğuda istanbul fethedilmiş ve sefaradların ve ispanyolların kaderi üzerinde birinci etkiye sahip olan roma imparatorluğunun son parçası da tarihe karışmıştır. sultan mehmet ölmüş, yerine oğlu II. beyazıt geçmiştir. sefaradların ülkesine istediği gibi yerleşebileceğini duyuran II. beyazıt, osmanlı donanmasından gemileri ispanya kıyılarına yollayarak sefaradları imparatorluğa getirmiş ve "gönderenler kaybeder, ben kazanırım" diyerek onlara ne kadar önem verdiğini göstermiştir. bu kabullenmenin, hatta bağrına basmanın altında yatan temel sebeplerden biri sefaradların zengin, kültürlü, çok dil bilen ve zanaat sahibi insanlar olmasıdır. yine bu tavır okunurken, endülüste yenilerek avrupanın önemli bir noktasından çıkarılan müslümanların, istanbulu alarak diğer ucundan yine avrupaya sokulmuş olmalarından ve "avrupa'da olan bitene biz de müdahiliz" gibisinden ince bir politik mesaj vermek istemelerinden bahsedilebilir.

sultan beyazıt, osmanlı donanması tarafından imparatorluğa getirilen sefaradları karşılarken


imparatorluk içerisinde istanbul, selanik, izmir ve filistin/celile yakınlarına yerleştirilen sefaradlar, katolik kralların ispanya'ya egemen olmasıyla kaçan ağızlarının tadını yerleştirildikleri bu topraklarda yeniden bulmuştur. avrupanın farklı ülkelerine göç edenlerin aksine osmanlıya göç edenler dillerini ve kültürlerini koruyabilmiş, hatta yer yer ayrıcalıklı haklara bile sahip olmuştur.

nebukadnezar'ın bundan yaklaşık 2600 sene önce yıktığı yahudi krallığından yola çıkan, bugün istanbulun belirli bölgelerinde (kurtuluş, adalar gibi) tek tük de olsa karşılaşılabilen sefaradlar, müzikleri, yemekleri ama her şeyden de önemlisi dilleriyle varlıklarını sürdürmektedir.

topluluğun ve dilin tarihsel yolculuğu kısmı üzerinde yeteri kadar durduğumu düşünüyorum. osmanlı imparatorluğu yıkıldıktan sonra, imparatorluk coğrafyasına gelen sefaradlara ne olduğu konusunda bir çok kaynaktan faydalanılıp bilgi edinilebilir, bu noktada biz dümeni biraz daha lingüistik bir rotaya kıralım ve ladino dili hakkında bilgi edinmeye çalışalım derim. zira ispanya'nın 2010 yılından bu yana sürdürdüğü "sefaradlar gelsin, kayıtlara bakalım. gerçekten sefaradlarsa kendilerine anında vatandaşlık vereceğiz" politikasından da anlayabileceğimiz üzere siyaset, politika, savaşlar, göçler gibi can sıkıcı mevzular hakkında sabaha kadar konuşsak, yine de mantıklı noktalar bulmakta zorlanır, "madem böyle yapacaktın, niye öyle yaptın" sorusuyla boğuşur dururuz.

auschwitz toplama kampında ladino (judeoespanyol) dilinde yazılmış bir plaka. "naziler, çoğunluğu sefarad olan bir buçuk milyon erkek, kadın ve çocuğu burada katletti..."

judeoespañol (yahudi ispanyolcası) olarak da adlandırılan ladino, günümüzde yok olma tehlikesi altında bulunan dillerden biri olarak kabul ediliyor. ispanya'dan ayrılıp dünyanın farklı noktalarına göç eden sefaradlar gittikleri topraklarda konuşulan dillerden etkilenmişlerdir. güncel olarak castellano ile karşılaştırmak gerekirse aşağıdaki farklı noktalar dikkat çekecektir.

diptongasyon kaybolmuştur
duerme - durme
escuela - eskola
quiero - kero

h harfinin okunması
h harfi castellanoda yazılır ama okunmaz. ladinoda h harfleri okunur. bununla birlikte castellanoda h harfiyle yazılan bir çok kelime ladinoda h harfi olmadan yazılır.

j harfinin türkçe j gibi telaffuzu
ija- ija - bu durumun ladino konuşulan başka ülkelerde de aynı olup olmadığını bilmiyorum. varsa burayı okuyan ve anadili ladino olan biri beni bilgilendirebilirse sevinirim.
mujer-mujer

k sesi veren c harfinin k olarak yazılması
doktor-doktor (castellanoda doctor olarak yazılır ama ladinoda doğrudan k olarak yazıldı. yine bu durumun dünyanın her yerinde aynı olup olmadığını bilen varsa bilgilendirebilir.

ladino, yazılış ve okunuş bakımından türkçe ile neredeyse birebir aynıdır. türkçe judeoespanyol bir sözlüğün çıktığını duyuran haberin metnine buradan ulaşabilirsiniz. okuyacağınız metin ladino'dur ama ispanyolca bilirseniz neredeyse bütün metni anlayabileceksiniz.

aşağıda çok değil kırk elli sene öncesinde bu topraklarda yaşayan ve judeoespanyol dilini konuşan insanlar için hazırlanmış güzel mi güzel bazı ilanları ve gazete küpürlerini bulabilirsiniz.


günahkarlar isimli filmin duyurusu - saray sinemasında


-----------------------------------------------------------
imdb'ye göre 1948 yapımı bir filme ait duyuru - ar sinemasında
-----------------------------------------------------------
sempatik fransız sanatçı suzanne gerard otel denizparka-----------------------------------------------------------
dario moreno 💜 ben
-----------------------------------------------------------
hem balık hem şarkıcı rafael de luna'nın en güncel repertuarı


-----------------------------------------------------------
türkiye'de yayın yapan el amaneser gazetesinin manşeti "arada bir felekten bir gün çalmak iyidir"
-----------------------------------------------------------
sefaradlar hakkında bu kadar konuştuktan sonra aşağıdaki klibi paylaşmamak haksızlık olurdu. keyifle dinleyin ve kendinize iyi bakın amigos.Clases de Turco - yatmak, uyumak, uyanmak, kalkmak (acostarse, dormir, despertarse, levantarse)

Creo que por estar cansado un poco elijo estos verbos para tratar en esta ocasión. Voy a dar las conjugaciones afirmativas, negativas e interrogativas en presente de indicavito y voy a terminar dejando unos ejemplos.

Antes de empezar a conjugar tengo que informarte que los turcos a veces utilizan o perciben el verbo yatmak como sinonimo del verbo dormir, pero yatmak significa como acostarse o ir a la cama.


YATMAK (ACOSTARSE)
afirmativo
negativo
interrogativo
ben (yo)
 Yatıyorum
 Yatmıyorum
Yatıyor muyum
sen (tú)
Yatıyorsun
Yatmıyorsun
Yatıyor musun
o (él/ella)
Yatıyor
Yatmıyor
Yatıyor mu
biz (nosotros)
Yatıyoruz
Yatmıyoruz
Yatıyor muyuz
siz (vosotros/usted/ustedes)
Yatıyorsunuz
Yatmıyorsunuz
Yatıyor musunuz
onlar (ellos, ellas)
Yatıyor(lar)
Yatmıyor(lar)
Yatmıyor mu


Algunos ejemplos:
Ben saat 11'de yatıyorum - Yo me acuesto a las 11
Sen geç yatıyorsun - Tú te acuestas tarde
O nerede yatıyor - Dónde se acuesta él/ella
¿Por qué no te acuestas? - neden yatmıyorsun?


UYUMAK (DORMIR)
afirmativo
negativo
interrogativo
ben (yo)
 Uyuyorum
Uyumuyorum
Uyuyor muyum
sen (tú)
Uyuyorsun
Uyumuyorsun
Uyuyor musun
o (el/ella)
Uyuyor
Uyumuyor
Uyuyor mu
biz (nosotros)
Uyuyoruz
Uyumuyoruz
Uyuyor muyuz
siz (vosotros/usted/ustedes)
Uyuyorsunuz
Uyumuyorsunuz
Uyuyor musunuz
onlar (ellos, ellas)
Uyuyor(lar)
Uyumuyor(lar)
Uyuyor mu

Algunos ejemplos:
Ben erken uyuyorum - Yo duermo temprano
Her gün 10 saat uyuyorsun - Cada día duermes 10 horas
Nosotros no dormimos mucho - Biz çok uyumuyoruz


DESPERTARSE (UYANMAK)
Afirmativo
Negativo
Interrogativo
ben (yo)
 Uyanıyorum
Uyanmıyorum
Uyanıyor muyum
sen (tú)
Uyanıyorsun
Uyanmıyorsun
Uyanıyor musun
o (el/ella)
Uyanıyor
Uyanmıyor
Uyanıyor mu
biz (nosotros)
Uyanıyoruz
Uyanmıyoruz
Uyanıyor muyuz
siz (vosotros/usted/ustedes)
Uyanıyorsunuz
Uyanmıyorsunuz
Uyanıyor musunuz
onlar (ellos, ellas)
Uyanıyor (lar)
Uyanmıyor(lar)
Uyanıyor mu

Algunos ejemplos:
Saat kaçta uyanıyorsun? - ¿A qué hora te despiertas?
Ben saat altıda uyanıyorum - Yo me despierto a las seis
İnsanlar uyanıyor mu? - ¿Se despierta la gente?


LEVANTARSE (KALKMAK)
Afirmativo
Negativo
Interrogativo
ben (yo)
 Kalkıyorum
Kalkmıyorum
Kalkıyor muyum
sen (tú)
Kalkıyorsun
Kalkmıyorsun
Kalkıyor musun
o (el/ella)
Kalkıyor
Kalkmıyor
Kalkıyor mu
biz (nosotros)
Kalkıyoruz
Kalkmıyoruz
Kalkıyor muyuz
siz (vosotros/usted/ustedes)
Kalkıyorsunuz
Kalkmıyorsunuz
Kalkıyor  musunuz
onlar (ellos, ellas)
Kalkıyor (lar)
Kalkmıyor(lar)
Kalkıyor  mu

Un ejemplo:
Saat altıda uyanıyorum ama saat altı buçukta kalkıyorum - Me despierto a las seis pero me levanto a las seis y media.


Hay que mostrar atención a los cambios que se realiza al conjugar el verbo en afirmativo, negativo e interrogativo.


Me pueden consultar las dudas.


Havaalanlarında kullanılan terimlerin İspanyolca karşılıkları

ispanyollar da tıpkı bizim gibi havaalanlarında genellikle ingilizce terimleri kullanıyor. bu duruma birazcık bozulan ispanyolcacılar (ne garip bir kelime, beş on defa ardarda okuyunca daha garip geliyor kulağa. bazı kelimeler böyle birkaç defa tekrarlayınca zihindeki anlamını kaybediyor. bu duruma semantik doygunluk -saciedad semántica- adı verilir. bu durum birden fazla anlama gelen kelimelerde daha fazla tekrarlamayla ortaya çıkıyor veya bazı durumlarda hiç ortaya çıkmıyor. yine aynı durum semantik doygunluğa ek olarak dönüşüm etkisine de neden olabilmektedir. özellikle hecelerin sıralaması yer değiştirdiğinde yine anlamlı bir sözcük oluşturan veya ulama yapmaya müsait olan kelimelerde bu durum gözlemlenebilmektedir. şöyle ki; ev kelimesini durmaksızın tekrarlayan insanlar bir süre sonra ve ve ve ve demeye başlayacacaktır. ya da çalı kelimesini ardarda hızlı bir şekilde söyleyen insanlar bir süre sonra alıç alıç alıç demeye başladıklarını farkedecektir. semantik doygunluk veya değişim etkisi üzerinde düşünüldüğünde diller hakkında daha fazla fikre veya algılmaya sahip olabilir. zira ilginç bir nokta olarak şunu belirtebiliriz; çalı kelimesinin anlamını bilen ama alıç kelimesinin anlamını bilmeyen bir kişi çalı demeye başladığını fark etmeyecek ve tekrarlamaya başladığı sözcüğün aslında anlamsızlaştığını düşünmeye başlayacaktır. diğer taraftan alıç kelimesini bilen bir kişi için anlamsızlaşma süreci ancak alıç kelimesinin de belirli sayıda tekrarından sonra meydana gelecektir. bu noktadan bakınca kelime bilgisinin dil ve zihin arasındaki bağı güçlendirdiğini, anlamın kaybedildiği süreyi arttırdığını görebiliriz) bu kelimeleri yerelleştirmek için aşağıdaki önerileri sunmuş ve bunların kullanımını doğru olarak kabul etmişlerdir.

ispanyolca dilini öğrenmeye çalışan insanlar olarak, kendilerini hali hazırda kabullendirmiş olan bu kelimeleri öğrenerek, anglisizm (dilde olmayan kelimenin ingilizcesini kullanmak) belasından, en azından ispanyolca konuşurken, sıyrılmış olabiliriz.

haydi listeleyelim:


Check-İn
 Facturación, Registro
 Duty Free
 Tienda Libre De Impuestos
 Fast Line
Fila Rápida 
 Jet-Lag
Desface Horario
Low Cost
Bajo Costo, Bajo Coste 
 Overbooking
Sobreventa
 Shuttle Bus
Lanzadera
 Layover
Escala Menor
 Stopover
Escala Mayor
 Hub
Centro de Operaciones
 Handling
Asistencia En Tierra
 Finger
Pasarela
 Body Scan
Escáner Corporal


ispanyolca defteri iyi uçuşlar diler.
Artikeli değişince anlamı da değişen kelimeler

artikel (tanım edatı) isimlerle birlikte kullanılarak, o isimleri tanımlayan kelimelerdir. kendileri ispanyolca öğrenmeye yeni başlayanlar için ideal ömür törpüleridir. ucundan kıyısından alıp götürmekte, talebenin şevkini kırmakta, "ispanyolca da neymiş ya, ben ne diller öğrenmişim bunu mu öğrenemeyecem" diyerek mevzuya giriş yapan nice linguistik cengaveri sukut-ı hayale uğratmakta üzerlerine yoktur. erili, dişili, tekili, çoğulu, belirlisi, belirsizi daha bilmem neleri yetmezmiş gibi bir de kelimenin anlamını değiştirebilen tanım edatları vardır. liste halinde sıralamadan önce en basit örneği vereyim:

el capital - sermaye
la capital - başkent

yani capital kelimesinden önce el (eril, belirli) tanım edatı kullanınca farklı bir anlam, la (dişil, belirli) tanım edatı kullanılınca farklı bir anlam ortaya çıkıyor. neyse ki, artikeline bağlı olarak anlam değiştiren kelimelerin sayısı çok da fazla değil.

yazının niyetini anladığımıza göre, artık listelemeye geçiş yapabilir, "biz ural-altay dil ailesinin çocuklarıyız, bizim hiç artikelimiz olmadı amca" diyerek ve de başlarımızı öne eğerek konunun arkasından dolanabilir, diğer taraftan harıl harıl çalışıp, puanları çaktırmadan keseye doldurabiliriz.

la pez: zift, katran
el pez: balık

la cólera: öfke
el cólera: kolera

la parte: parça, kısım
el parte: rapor

la cometa: uçurtma
el cometa: kuyruklu yıldız

la cura: ilaç, tedavi, çare
el cura: rahip, hristiyan din adamı

la coma: virgül
el coma: koma

la corte: mahkeme
el corte: kesim (kesme eyleminden)

la pendiente: eğim
el pendiente: küpe

la rata: fare
el rata: hırsız

la tema: obsesyon, obsesif fikir
el tema: konu


sıkıcı dipnotlar:
1) ural-altay dil ailesine dahil olan dillerde eril-dişil tanım edatları bulunmaz.

2) uzun bir süre boyunca dil ailesi olarak kabul edilen ural-altay dillerinin ailelik durumları tartışmalı hale gelmiştir. dillerin aynı dil ailesinden kabul edilmesi için bakılan temel noktalar; söz konusu dillerde sayılar, vücudu oluşturan kısımlar vb. için kullanılan kelimeler, temel cümle dizilimi (türkçe'de ve bir çok ural-altay dilinde özne nesne yüklem), eklerin kullanımıdır (sondan eklemeli-sufijos, önden eklemeli-prefijos). bu doğrultuda yapılan araştırmaların ardından ural-altay dilleri arasındaki bağlantının bir akrabalık bağı olmaktan ziyade coğrafi yakınlık nedeniyle kelime ödünç alma - verme bağı olduğu yönünde savlar mevcuttur.

3) herhangi bir dil ailesine mensup olmayan diller için yalıtık dil (lengua aislada) kavramı kullanılır. yalıtık dillerin en önemlilerini oluşturan japonca ve korece son yıllarda ural-altay dilleriyle ilişkilendirilmektedir. yani yüzyıllar boyunca kayıp dil akrabalarını arayan japonlar ve koreliler bu akrabalarına ural dağlarında rastlamışlar ve anlaşılan o ki, özellikle japonlar, bu savdan (biraz da politik nedenlerle) memnun kalmayıp kendi araştırmalarını yürütmeye devam etmişlerdir. bu konuda araştırmalar ve tartışmalar devam etmektedir.

bu konuda bazı araştırmacıların fikir alış-verişlerini aşağıdaki bağlantıdan (ingilizce) okuyabilirsiniz.

https://linguistlist.org/issues/5/5-908.html
Clases de Turco - Trabalenguas Turcos (Pronunciados)

Los trabalenguas son muy importantes para mejorar la pronunciación del idioma que se aprende. Aquí voy a dejar algunos trabalenguas turcos para que puedas intentar a pronunciarlos. A fin de ayudarte yo mismo voy a pronunciarlos, así no te vas a confundir la pronunciación correcta. Como que lo importante no es leerlos de manera muy rapida en la primera vez, voy a hablar despacio. Tú, despues de aprenderlos bien puedes intentar de pronunciar rapidamente.

No tengo microfono profesional. Grabare mi propio sonido utilizando mi propio telefono movil. Creo que las grabaciones no tendrán alta calidad y es posible que escuches mi gato maullar :)

Espero que te ayude en algo. Me puedes hacer las preguntas en caso de tener dudas.

Un saludo desde Estambul.

Ya empezamos.

1)
Sizin damda var beş boz başlı beş boz ördek,
Bizim damda var beş boz başlı beş boz ördek,
Sizin damdaki beş boz başlı beş boz ördek ,
Bizim damdaki beş boz başlı beş boz ördeğe,
Siz de bizcileyin beş boz başlı beş boz ördek misiniz demiş


2)
Bu evi yıkıp yapsak da mı otursak, yoksa yıkmasak onarsak da mı otursak?


3)
Adem madene gitmiş,
Adem madende badem yemiş,
Madem Adem madende badem yemiş
Neden bize badem getirmemiş


4)
Cemil, Cemile, Cemal cumaları
Cilacı cüce Canibin cicili bicili cumbalı cilt evinde
Cümbür cemaat cacık yerler, sonra da
Cebecili cingöz coğrafyacının
Cinci cici annesinin cırcırböceğini dinlerler


5)
Kınıklı kılıbık kırpıntı Kıyasettin,
Kırımlı kılkuyruk kıtmiri
Kıkır kıkır kıkırdatarak
Küskütük küçümen küfeci külhaniyle
Külüstür Kürşatı külünklü küngür üstüne
Küttedek devirdi.


6)
Bir berber bir berbere bre berber gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş


7)
Şu köşe yaz köşesi şu köşe kış köşesi ortada su şişesi


8)
Az gittim uz gittim.
Dere tepe düz gittim.
Çayır çimen geçerek,
Lale sümbül biçerek,
Soğuk sular içerek,
Altı ayla bir güzde,
Bir arpa boyu yol gittim.9)
Dal sarkar kartal kalkar kartal kalkar dal sarkar


10)
Çatal dağda Topal Çoban
Yapar satar çatal sapan
Sen de Çatal dağdaki
Çatal yapan Topal Çoban gibi
Yapar satar mısın çatal sapan?
Clases de Turco - Gitmek (Verbo Ir)


En esta clase vamos a estudiar el verbo Gitmek (ir).

La conjugación del verbo en presente:

👀
OJO: este verbo cuenta con la irregularidad de cambio de sonido en raíz. La letra “t” que se encuentra en raíz del verbo (git-) se convierte en “d” (gid-) al conjugar en presente de indicativo (solo en la conjugación afirmativa).


Ben gid-i-yor-um
Sen gid-i-yor-sun
O gid-i-yor 
Biz gid-i-yor-uz
Siz gid-i-yor-sunuz
Onlar gid-i-yor(lar)


Sigamos con unas frases ejemplares.

Ben okula gidiyorum. (Yo voy/yo me voy a la escuela)
Sen eve gidiyorsun. (Tú vas/tú te vas a la casa)
O Arjantin’e gidiyor. (el/ella va/el ella se va a Argentina)


👀
OJO: en español el verbo ir necesita la preposición “a” cuando en la frase se menciona el lugar a donde se va.  En Turco, nosotros utilizamos vocales “a” o “e” en este sentido. Y las añadimos al final de las palabras que mencionan el lugar a donde uno va.

Okul = la escuela
Okula = a la escuela

Ev = la casa
eve = a la casa

Arjantin: Argentina
Arjantine: a Argentina

Pregunta: Como saber si es necesario utilizar A o e
Respuesta: Para definir que sonido utilizar después de la palabra tenemos que fijar la última vocal de la palabra. Si la ultima vocal de la palabra es “o-u-ı-a” utilizamos a. Si la última vocal de la palabra es “ö-ü-i-e” utilizamos e.

👀
OJO: si la última letra de la palabra es consonante, entonces nos fijamos la última vocal que se utiliza antes de esta consonante. En caso de que la última letra sea vocal, como que al idioma Turca no le gustan mucho dos vocales consecutivas, utilizamos la letra “y” para juntar la palabra y el sufijo “e” o “a”. Por ahora llamamos esa “y” como letra de unión.

Ejemplos:
Ankara (la capital de Turquía)
A Ankara: Ankara-a (Incorrecto) ---- Ankara-y-a (Correcto)
Voy a Ankara --- Ankara’ya gidiyorum

Peru
A Peru: Peru-a (Incorrecto) ----- Peru-y-a (Correcto)
Peru’ya gidiyorum.  (Voy a Peru)

Arriba he dicho que el cambio de “t-d” en raíz solo se realiza en la conjugación afirmativa. En la conjugación negativa no se realiza este cambio.

Git-mi-yor-um
Git-mi-yor-sun
Git-mi-yor
Git-mi-yor-uz
Git-mi-yor-sunuz
Git-mi-yor(lar)

Yo no voy a la casa = Ben eve gitmiyorum.
Tú no vas a Chile = Sen Şili’ye gitmiyorsun
Nosotros no vamos a ningún lugar = Biz hiçbir yere gitmiyoruz.


Las preguntas comunes:
¿A dónde vas? = Nereye gidiyorsun?
¿Con quién vas? = Kiminle gidiyorsun?
¿Cuando vas? = Ne zaman gidiyorsun?
¿Vas? = Gidiyor musun?

👀
OJO: en las frases construidas con la preposición “de” en sentido de posesión (por ejemplo: la capital de Turquía – Türkiye’nin başkenti, la casa de mi amigo – arkadaşımın evi) se utiliza otra letra como la letra de unión. Intentare explicarlo con el ejemplo.
Türkiye’nin başkenti – La capital de Turquía
En esta frase, en lugar de decir Ankara, prefiero decir la capital de Turquía. En caso no puedo decir “Türkiye’nin başkentiye gidiyorum”. Las frases construidas con la preposición “de” requieren la letra “n” como la letra de unión.

Voy a la capital de Turquia
Türkiye’nin başkenti-n-e gidiyorum. (Türkiye’nin başkentiye gidiyorum)

Arkadaşımın evi = la casa de mi amigo
Arkadaşımın evi-n-e = a la casa de mi amigo (Arkadaşımın eviye gidiyorum)
Arkadaşımın evine gidiyorum = Voy a la casa de mi amigo

Kolombiya’nın kuzeyi = el norte de Colombia
Vamos al norte de Colombia = Kolombiya’nın kuzeyine gidiyoruz (Kolombiya’nın kuzeyiye gidiyoruz)Espero que te sirva en elgo este texto. Si tienes dudas sobre el uso del verbo gitmek y los sufijos puedes preguntarme e intentare explicartelo mejor.

Un saludo desde Estambul.Acción Poética

Acción Poética

Humor en Español

Humor en Español

İspanyolca Öğrenenler