İspanyolca ile ilgili bir çok şey

Gramer Dersleri - Porqué Porque Por qué Por que

“Bir sürü porque var bunlar nedir?” diye soranlar için bu konuda kısa bir açıklama getirmek istiyorum. Porque kelimeleri por ve que nin birlikte yazılıp yazılmadığına ve tilde kullanılıp kullanılmamasına göre farklı anlamlara gelir. Bunlar kısaca şöyledir:

Porqué; sebeb, neden anlamlarına gelen bir isimdir (noun). Her zaman el artikeli ile birlikte ya da su, este, otro....vb belirteçlerle birlikte kullanılır. Çoğul hale getirilebilir. Los porqués.


Bir örnek: No entiendo el porqué de tu decisión. (kararının nedenini/sebebini anlamıyorum.)

Porque; casual conjunción adı verilen bağlaçlar sülalesinden bir bağlaçtır. Bir cümlenin diğer cümlenin nedeni olduğunu bildirmek için kullanılan bağlaçlardandır bu. Porque bağlacıyla bağlanan cümleler ana cümlenin eyleminin sebebinin yan cümlede açıklanmasını sağlar. Karışık gibi duruyor ama basit. Biz bu porque’yi çünkü olarak kullanıyoruz türkçede.
Bir örnek: Te entiendo porque explicas muy bien (seni anlıyorum çünkü çok iyi açıklıyorsun) birinci cümledeki anlama eyleminin nedeni açıklayan yan cümleyi porque bağlacıyla (conjunción) bağladık.

Por qué; sadece soru cümlelerinde kullanılır. Türkçedeki neden, ne için (niçin) sorularına karşılık gelen bir soru zamiridir.
Bir örnek: ¿Por qué no hablas? – neden konuşmuyorsun?

Por que; Por edatının ve que ilgi zamirinin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir kullanımdır. Cümle içerisinde  “hangisi, neden ötürü, hangi sebebten vb” kullanımları karşılar.
Bir örnek: Este es el motivo por que quiero verte. – Seni görmek istememin sebeni bu. (seni görmek istemem bu nedenden ötürü)

Herkese selamlar.

0 yorum:

Yorum Gönder

Acción Poética

Acción Poética

Humor en Español

Humor en Español