İspanyolca ile ilgili bir çok şey

Gramer Dersleri - Punto


PUNTO kelimesi oldukça basit bir kelime gibi görünse de ispanyol dilindeki önemini anlamanız açısından aşağıdaki yazımı dikkatlice okumanızı ve notlar almanızı tavsiye ediyorum. Aşağıya punto kelimesinin diğer kelimelerle birlikte kullanımıyla ilgili önemli örnekler vereceğim. Herkese iyi dersler dilerim.
punto por punto (detaylıca, ayrıntılarıyla) —Como un testigo ocultar tienes que contar el evento punto por punto (bir görgü tanığı olarak olayı en ince detayına kadar anlatmalısın
de todo punto (tamamen, kesinlikle) — Tu actitud es de todo punto normal. (Davranışın tamamen normal.)
en punto (zamandan bahsederken tamı tamına anlamına gelir) —  Nos vemos en la escuela a las siete y media en punto. (saat tam altı buçukta okulda görüşürüz)                                                                                                              
hasta cierto punto (bir dereceye kadar, bir yere kadar) — Te puedo entender hasta cierto punto pero no completamente. (seni anlayabiliyorum ama bir noktaya kadar, tamamen değil)
punto de control (kontrol noktası, checkpoint) — Hay un punto de control en la entrada de la ciudad. (şehrin girişinde bir kontrol noktası var)
punto de vista (bakış açısı) — Desde mi punto de vista, el libro es superior a la película. (benim bakış açımdan kitap filmden daha iyi)
punto flaco, punto débil (zayıf nokta, zaaf) — Ella es su punto débil. (O, onun zayıf noktası/zaafı)
punto fuerte (güçlü nokta, aşil topuğu) — Es mi punto fuerte (O benim güçlü olduğum nokta/aşil topuğum) 
punto muerto (boş vites, maliyetine satış) — Poner el coche en punto muerto no ahorra gasolina. (Aracı boş vitese koymak gaz tasarrufu yapmaz)
punto y coma (noktalı virgül)

dos puntos (iki nokta üst üste)

0 yorum:

Yorum Gönder

Blog Arşivi

Acción Poética

Acción Poética

Joyas de America Latina

Joyas de America Latina
Alfredo Zitarrosa

Un poco de humor, por favor

Un poco de humor, por favor