Gramer Dersleri - Perífrasis Verbal 1

Perífrasis verbales birden fazla fiilin birleşerek cümlenin predikatına öz oluşturduğu ve bir tek eylemi bildirdiği gramatik yapılardır.

Kurulumu şu şekilde gerçekleştirilir:

Yardımcı Fiil
Bağlam
Eylem
Bahsi geçen fiilin şahısa göre çekilmesiyle elde edilir. Fiilin zamanı ve yapan şahıs hakkında bilgi verir
Bağlaçlar ya da edatlar kullanılarak oluşturulur, bazı perífrasisler bağlantı noktasız da kurulabilir.
Bahsi geçen Fiilin şahıssız hali kullanılır. (forma no personal) Bu fiilin mastar hali, gerundio (ulaç) hali ya da participio (ortaç) hali olabilir.

En sık kullanılan Perífrasis verballer şunlardır:

Zorunluluk

Tener que / Haber de / Haber que
Tengo que salir temprano – Erken çıkmalıyım
+ INFINITIVO
Olasılık
Venir a / Deber de
Esta casa debe de ser tuya – Bu ev senin olmalı (herhalde senindir manasında)
+ INFINITIVO 
Mümkün olma durumu
Poder
No puedo ir contigo, lo siento. – Seninle gidemem özür dilerim.
+ INFINITIVO

Yukarıdaki örnek cümlelerde dikkat ettiyseniz que bağlacını, de edatını perífrasis verbal oluşturmak için kullandım. Ama son cümlede Yardımcı fiille yardım edilen fiil arasına herhangi bir bağlayıcı kullanmadım. Girişte de bahsettiğim üzere Perifrasis cümleleri sadece infinitivo (mastar) ile değil gerundio ve participio aracılığıyla da kurulur. 

------------------------------

İspanyolca gramerinde oldukça önemli yer tutan bu kullanımla ilgili ayrıntılı bilgi almak, infinitivo, gerundio ve participio ile kurulan perifrasislerin türkçe açıklamalı tam listesine sahip olmak, başka hangi bağlaç ya da edatlarla kullanıldığını ya da hangi fiillerden sonra edat ya da bağlaç gerektirmediğini öğrenmek, onlarca örnek cümle ile bilgilerinizi pekiştirmek, ingilizce ispanyolca karşılaştırmalı onlarca perífrasis verbal cümlesiyle ingilizce bilginizden de faydalanıp konuyu kavramak, pratik yaparak, konuşarak öğrenmek için BURAYI TIKLAYIN!.

0 yorum:

Yorum Gönder

Acción Poética

Acción Poética

Humor en Español

Humor en Español

İspanyolca Öğrenenler