İspanyolca ile ilgili bir çok şey

Gramer Dersleri - COMPARATİVOS


Karşılaştırma dersine geçmeden önce işimize yarayacak bazı ispanyolca sıfatları öğrenelim.

Algunos Adjetivos en Español
alto: uzun ( Vertical)

Bajo: Kısa
Largo: uzun (horizontal)
Guapo: Güzel/yakışıklı
Rapido: Hızlı
Feo: Çirkin
Rico: Zengin
Pobre: Fakir
Lento: Yavaş
Rojo: Kırmızı
Amarillo: Sarı
Negro: Siyah
Blanco: Beyaz
Fuerte: Güçlü
Debil: Zayıf
Gordo: Şişman
Grande: Büyük
Pequeño: Küçük
Curioso: Meraklı
Antiguo: Eski
Nuevo: Yeni
Azul: Mavi
Bueno: İyi
Malo: Kötü
Facil: Kolay
Dificil: Zor
Peligroso: Tehlikeli
Seguro: güvenli
delicioso: lezzetli


COMPARATİVOS

İspanyolcada karşılaştırmalar şu şekillerde yapılır

1- Superioridad (üstünlük )
Kalıp: más........que
Bu kalıpla yapılan karşılaştırmada, karşılaştırma konusu bakımından üstün durumda olan önce yazılır. Sonra yardımcı fiil eklenir ve ardından mas que kalıbının arasına karşılaştırma konusu yazılır. En sonra ise karşılaştırma konusu bakımından daha düşük olan eklenir

Örnekler:
Jose, Manuelden daha uzundur
Jose es mas alto que Manuel

Maria, Rosadan daha güzeldir
Maria es mas guapa que Rosa

İstanbul, Adanadan daha büyüktür
Estambul es mas grande que Adana

Çocuklar, yetişkinlerden daha meraklıdır.
Los niños son mas curiosos que los adultos

İkinci örnekte dikkat edileceği üzere karşılaştırma konusu olan sıfat karşılaştırılan özneye bağlı olarak cinsiyet değiştirilir. İkinci örnekte Maria ve Rosa değil de yakışıklılık bakımından Jose ve Manuel karşılaştırılsaydı Guapa sıfatı yakışıklı anlamına gelen Guapo sıfatına dönüşürdü.


Son örnekte dikkat edileceği gibi karşılaştırmaya konu olan özneler birden fazla yani çoğulsa yardımcı fiilinde çoğul hali kullanılır ve karşılaştırma konusu olan sıfatın da sonuna çoğaltma ekleri getirilir.

Örnekleri biraz zorlaştırarak devam edelim.

İstanbulun sokakları, New Yorkun sokaklarından daha güvenlidir.
Las calles de Estambul son mas seguras que las calles de Nueva York

Doktorların işi öğretmenlerinin işinden daha zordur
El trabajo de los medicos es mas dificil que el trabajo de los profesores

Sen benden daha şişmansın
Tu eres mas gordo que yo

Bir üstteki örnekte de görüldüğü üzere karşılaştırma konusu üçüncü şahıslardan çıkıp birinci ya da ikinci şahıslara da yönelebilir o zaman yardımcı fiilin o şahıslara uygun halini kullanmamız gerekmektedir. Bu yönde örneklerimizi çoğaltmaya devam edelim.

Biz sizden daha zekiyiz
Nosotros somos mas inteligentes que vosotros

Sizler onlardan daha zenginsiniz
Vosotros sois mas ricos que ellos

Karşılaştırma cümlelerinin ilki olan, superioridad yani üstünlük bildiren karşılaştırmaya göz attık. Diğer karşılaştırmalar için de aynı mantık geçerlidir. Bu yüzden diğer karşılaştırmalar için de yukarıdaki örnek cümlelerimizi kullanarak aradaki farkı anlamaya çalışacağız. Gelelim karşılaştırmanın ikinci yönüne yani inferioridad-düşüklük bildiren karşılaştırmaya.

2- İnferioridad (düşüklük)
kalıp: menos........que
Tıpkı üstünlük bildiren karşılaştırmada karşılaştırma konusunda üstün olanı yazdığımız gibi gibi bu karşılaştırmada da, karşılaştırma konusu bakımından düşük olanı başa yazmamız gerekiyor. Aynı işlemi uygularken yapmamız gereken tek şey mas....que kalıbı yerine menos.......que kalıbını kullanmak.

Örnekler:
Manuel, Joseden daha az uzundur
Manuel es menos alto que Jose

Rosa, Mariadan daha az güzeldir
Rosa es menos guapa que Maria

Dikkat: Yazılan cümlelerin türkçelerine bakıldığında daha az kelimesinin geçtiği görülür. Daha kelimesi geçseydi karşılaştırmayı mas....que kalıbıyla yapmamız gerekirdi. Yani son örnekte Rosa, mariadan daha az güzeldir demek yerine aynı anlama gelen Rosa, Mariadan daha çirkindir ibaresini kullanacak olsaydık yine cümlemiz üstünlük bildiren mas.....que kalıbıyla yapılacaktı. Cümle içinde daha kelimesi tek başına geçiyorsa bu karşılaştırma, cümlenin olumlu ya da olumsuz anlamına bakmaksızın üstünlük bildiren kalıpla yapılır. Düşüklük kalıbının kullanılabilmesi için cümlenin türkçesinde DAHA AZ kelimelerinin kullanılması gereklidir.

Örneklerimize devam edelim.

Adana, İstanbuldan daha az büyüktür
Adana es menos grande que Estambul

Yetişkinler çocuklardan daha az meraklıdır
Los adultos son menos curiosos que los niños

Ben senden daha az şişmanım
Yo soy menos gordo que tu

Siz bizden daha az zekisiniz
Vosotros sois menos inteligente que nosotros

Onlar sizden daha az zengin
Ellos son menos ricos que vosotros

Geldik karşılaştırmanın üçüncü alanına yani eşitlik bildiren karşılaştırmalara.

3- İgualdad (eşitlik)
kalıp: tan.....como

Yine aynı şekilde cümleyi kuracağız ve kalıp olarak tan......como kalıbını kullanacağız. Bu defa baa ya da sona koymak istediğimiz ismi koyabiliriz. Sonuçta karşılaştırmanın bir üstün tarafı bulunmamakta. Hemen örneklerimize geçelim.

Örnekler:
Manuel, Jose kadar uzundur.
Manuel es tan alto como jose

Rosa, Maria kadar güzeldir
Rosa es tan guapa como Maria

Ben senin kadar şişmanım
Yo soy tan gordo como tu

Onlar sizin kadar zengin
Ellos son tan ricos como vosotros


Geldik sorularımıza:

İspanyolcaya çevirin:

1- Deniz gökyüzü kadar mavi
2- Benim arkadaşım senin arkadaşından daha vefalı
3- Biz sizden daha çalışkanız
4- Bisiklet otomobilden daha az hızlı
5- Kediler köpeklerden daha cesur
6- Erkekler, kadınlar kadar çalışkan
7- Ankaranın binaları İstanbulun binalarından daha eski

Soruların yanıtlarını ispanyolcadefteri@hotmail.com adresine yollamanız halinde kontrol edilip size geri dönüş yapılacaktır.

1 yorum:

  1. Bilgiler çok işime yaradı ama irregular sıfatlar eksik bueno =mejor gibi

    YanıtlaSil

Acción Poética

Acción Poética

Humor en Español

Humor en Español