Gramer Dersleri - COMPARATİVOS

Karşılaştırma dersine geçmeden önce derste işimize yarıyacak Bazı ispanyolca sıfatları öğrenelim.


Algunos Adjetivos en Español

alto: uzun ( Vertical)

Bajo: Kısa

Largo: uzun (horizontal)

Guapo: Güzel/yakışıklı

Rapido: Hızlı

Feo: Çirkin

Rico: Zengin

Pobre: Fakir

Lento: Yavaş

Rojo: Kırmızı

Amarillo: Sarı

Negro: Siyah

Blanco: Beyaz

Fuerte: Güçlü

Debil: Zayıf

Gordo: Şişman

Grande: Büyük

Pequeño: Küçük

Curioso: Meraklı

Antiguo: Eski

Nuevo: Yeni

Azul: Mavi

Bueno: İyi

Malo: Kötü

Facil: Kolay

Dificil: Zor

Peligroso: Tehlikeli

Seguro: güvenli

delicioso: lezzetli


COMPARATİVOS


İspanyolcada karşılaştırmalar şu şekillerde yapılır


1- Superioridad (üstünlük )

Kalıp: más........que

Bu kalıpla yapılan karşılaştırmada, karşılaştırma konusu bakımından üstün durumda olan önce yazılır. Sonra yardımcı fiil eklenir ve ardından mas que kalıbının arasına karşılaştırma konusu yazılır. En sonra ise karşılaştırma konusu bakımından daha düşük olan eklenir


Örnekler:

Jose, Manuelden daha uzundur

Jose es mas alto que Manuel


Maria, Rosadan daha güzeldir

Maria es mas guapa que Rosa


İstanbul, Adanadan daha büyüktür

Estambul es mas grande que Adana


Çocuklar, yetişkinlerden daha meraklıdır.

Los niños son mas curiosos que los adultos


İkinci örnekte dikkat edileceği üzere karşılaştırma konusu olan sıfat karşılaştırılan özneye bağlı olarak cinsiyet değiştirilir. İkinci örnekte Maria ve Rosa değil de yakışıklılık bakımından Jose ve Manuel karşılaştırılsaydı Guapa sıfatı yakışıklı anlamına gelen Guapo sıfatına dönüşürdü.Son örnekte dikkat edileceği gibi karşılaştırmaya konu olan özneler birden fazla yani çoğulsa yardımcı fiilinde çoğul hali kullanılır ve karşılaştırma konusu olan sıfatın da sonuna çoğaltma ekleri getirilir.

Örnekleri biraz zorlaştırarak devam edelim.


İstanbulun sokakları, New Yorkun sokaklarından daha güvenlidir.

Las calles de Estambul son mas seguras que las calles de Nueva York


Doktorların işi öğretmenlerinin işinden daha zordur

El trabajo de los medicos es mas dificil que el trabajo de los profesores


Sen benden daha şişmansın

Tu eres mas gordo que yo


Bir üstteki örnekte de görüldüğü üzere karşılaştırma konusu üçüncü şahıslardan çıkıp birinci ya da ikinci şahıslara da yönelebilir o zaman yardımcı fiilin o şahıslara uygun halini kullanmamız gerekmektedir. Bu yönde örneklerimizi çoğaltmaya devam edelim.


Biz sizden daha zekiyiz

Nosotros somos mas inteligentes que vosotros


Sizler onlardan daha zenginsiniz

Vosotros sois mas ricos que ellos


Karşılaştırma cümlelerinin ilki olan, superioridad yani üstünlük bildiren karşılaştırmaya göz attık. Diğer karşılaştırmalar için de aynı mantık geçerlidir. Bu yüzden diğer karşılaştırmalar için de yukarıdaki örnek cümlelerimizi kullanarak aradaki farkı anlamaya çalışacağız. Gelelim karşılaştırmanın ikinci yönüne yani inferioridad-düşüklük bildiren karşılaştırmaya.


2- İnferioridad (düşüklük)

kalıp: menos........que

Tıpkı üstünlük bildiren karşılaştırmada karşılaştırma konusunda üstün olanı yazdığımız gibi gibi bu karşılaştırmada da, karşılaştırma konusu bakımından düşük olanı başa yazmamız gerekiyor. Aynı işlemi uygularken yapmamız gereken tek şey mas....que kalıbı yerine menos.......que kalıbını kullanmak.


Örnekler:

Manuel, Joseden daha az uzundur

Manuel es menos alto que Jose


Rosa, Mariadan daha az güzeldir

Rosa es menos guapa que Maria


Dikkat: Yazılan cümlelerin türkçelerine bakıldığında daha az kelimesinin geçtiği görülür. Daha kelimesi geçseydi karşılaştırmayı mas....que kalıbıyla yapmamız gerekirdi. Yani son örnekte Rosa, mariadan daha az güzeldir demek yerine aynı anlama gelen Rosa, Mariadan daha çirkindir ibaresini kullanacak olsaydık yine cümlemiz üstünlük bildiren mas.....que kalıbıyla yapılacaktı. Cümle içinde daha kelimesi tek başına geçiyorsa bu karşılaştırma, cümlenin olumlu ya da olumsuz anlamına bakmaksızın üstünlük bildiren kalıpla yapılır. Düşüklük kalıbının kullanılabilmesi için cümlenin türkçesinde DAHA AZ kelimelerinin kullanılması gereklidir.


Örneklerimize devam edelim.


Adana, İstanbuldan daha az büyüktür

Adana es menos grande que Estambul


Yetişkinler çocuklardan daha az meraklıdır

Los adultos son menos curiosos que los niños


Ben senden daha az şişmanım

Yo soy menos gordo que tu


Siz bizden daha az zekisiniz

Vosotros sois menos inteligente que nosotros


Onlar sizden daha az zengin

Ellos son menos ricos que vosotros


Geldik karşılaştırmanın üçüncü alanına yani eşitlik bildiren karşılaştırmalara.


3- İgualdad (eşitlik)

kalıp: tan.....como


Yine aynı şekilde cümleyi kuracağız ve kalıp olarak tan......como kalıbını kullanacağız. Bu defa baa ya da sona koymak istediğimiz ismi koyabiliriz. Sonuçta karşılaştırmanın bir üstün tarafı bulunmamakta. Hemen örneklerimize geçelim.


Örnekler:

Manuel, Jose kadar uzundur.

Manuel es tan alto como jose


Rosa, Maria kadar güzeldir

Rosa es tan guapa como Maria


Ben senin kadar şişmanım

Yo soy tan gordo como tu


Onlar sizin kadar zengin

Ellos son tan ricos como vosotrosGeldik sorularımıza:


İspanyolcaya çevirin:


1- Deniz gökyüzü kadar mavi

2- Benim arkadaşım senin arkadaşından daha vefalı

3- Biz sizden daha çalışkanız

4- Bisiklet otomobilden daha az hızlı

5- Kediler köpeklerden daha cesur

6- Erkekler, kadınlar kadar çalışkan

7- Ankaranın binaları İstanbulun binalarından daha eski


Soruların yanıtlarını birguntekbasina@gmail.com adresine yollamanız halinde kontrol edilip size geri dönüş yapılacaktır.


Bu ders Ercan Bayraz tarafından www.ispanyolcadefteri.blogspot.com ve www.ispanyol.com siteleri için yazılmıştır. Kaynak belirtmeden kullanılamaz!

0 yorum:

Yorum Gönder

Acción Poética

Acción Poética

Humor en Español

Humor en Español

İspanyolca Öğrenenler