İspanyolca ile ilgili bir çok şey

Gramer Dersleri - Singular vs Plural


Gramer Dersleri – İspanyolca Singular – Plural

Önceki derslerde İspanyolcada isimlerin cinsiyeti (Masculino - Femenino) hakkında konuşmuştuk. Bugün isimlerin sayılarından bahsedeceğiz.
İspanyol gramerinde de tıpkı Türkçe gramerinde olduğu gibi tekil isimler ve çoğul isimler mevcuttur. Türkçede bu çoğullaşmayı rakamlar, çoğul sıfatlar kullanarak veya isimlerin sonuna –ler, -lar ekleyerek ifade ederiz. Birinci ve ikinci tekil şahısların fiil çekimlerinde ise –iyiz, -isiniz eklerini kullanırız vb. Görüldüğü gibi bir dilde tekilliği veya çoğulluğu ifade etmenin birden fazla yolu, kuralı olabiliyor. Türkçeyi zaten biliyoruz. O halde şimdi İspanyolcada tekil isimleri nasıl çoğul yapacağımız üzerine yoğunlaşalım. Yine belirli kurallarımız olacak. Bu kuralları sıralayacağız. Kurallara geçmeden önce altını çizmekte yarar gördüğüm bir nokta var. İsimleri çoğullaştırırken artikelleri çoğullaştırmayı asla unutmamalıyız. La – Las, El – Los, Un – unos, Una – Unas olarak çoğullaştırılır. Ve artikeller isimlere kesinlikle ve kesinlikle sayı ve cinsiyet anlamında uyum gösterirler. Yani isim çoğul olup artikel tekil olmaz!

Şimdi tekil isimleri nasıl çoğullaştıracağımızı maddelerle sıralayalım:

Birinci ve en önemli kural; consonante (sessiz) harflerden biriyle biten kelimelerin sonuna ES takısı Vocal (sesli ) harflerle biten kelimelerin sonuna S takısı getirilir.

Dikkat: í ve u harfleriyle biten kelimeler çoğullaştırılırken ES takısı kullanılır. Dikkat edilirse görülür ki bahsi geçen harflerin üzerinde vurgu işareti vardır. Yani her U ve İ ile biteni değil Vurgulu U ve vurgulu İ harfini baz alarak dikkat edeceğiz.
Birinci kurala bazı örnekler:
La Cama – Las Camas
La Escuela – Las Escuelas
El Coche – Los Coches
El Hombre – Los Hombres
El İsraelí – Los İsraelíes
El Zulú - Los zulúes

Yukarıda sıraladığımız örnekler isimlerin belirli tanım edatlarıyla çoğullaştırılmış haliydi. Aynı çoğullaştırma işlemini belirsiz tanım edatıyla da yapabiliriz.

Una Cama – Unas Camas
Una Escuela – Unas Escuelas
Un Coche – Unos Coches
Un Hombre – Unos Hombres
Un İsraeli – Unos İsraelies
Un Zulu – Unos Zulues

İkinci kural; Z harfiyle biten kelimeler çoğullaştırılırken önce Z harfi C harfine dönüştürülür sonra ES takısı eklenir. Şöyle ki:
La Luz kelimesini çoğultmak gerektiği zaman ilk olarak La artikeli Las yapılır. Sonra Luz kelimesinin son harfi olan Z C’ye dönüşür. Las Luc ve ES eklenir. Las Luces...
Örnekler:
El Pez – Los Peces
La Cruz - Las Cruces

Üçüncü kural; bazı isimler çoğul yapılırken sadece artikel değişir. Bu isimlerin artikellerini tekilden çoğula değiştirdikten sonra peşine ekler koymanıza gerek yoktur. Bu guruba dahil olan en önemli kelimeler şunlardır:

El Lunes - Los Lunes (ve diğer bütün hafta içi günler)
El Abrelatas – Los Abrelatas
El sacacorchos – Los Sacacorchos

Dördüncü kural; bazı isimlerin tekil halleri yoktur, sadece çoğul halleri bulunur. Örneğin gözlük anlamına gelen Las Gafas kelimesinin tekili yoktur. Yani Las Gafas kelimesi La Gafa kelimesinin çoğullaştırılmasından oluşmamıştır. O hep öyleydi. Tekili hiç olmadı. Aynı şekilde Makas anlamına gelen Las Tijeras kelimesi La tijera’dan çoğullaştıtılarak yapılmamıştır. Las Tijeras kelimesi özü itibariyle çoğul yazılan bir kelimedir ve onun tekili yoktur.

Beşinci kural; bazı isimlerin sadece çoğulu olduğu gibi bazı isimlerin ise sadece tekili vardır. Bu isimler gramer açısından çoğul yapılamazlar.

İsimlerin çoğullaştırılmasıyla ilgili en genel kurallar bunlar. Daha ayrıntılı bilgi, ipuçları, metotlar, kuralsızlıkların her bir maddesi için ayrı ayrı oluşturulmuş kelime listeleri, yüze yakın cümlenin tekil ve çoğul halinin karşılaştırmalı örneği, cümlelerin Türkçe çevirisi ve daha fazlası için lütfen aşağıdaki linkten bilgi alın!

http://ispanyolcadefteri.blogspot.com/2009/12/ispanyolca-dansmalk.html

3 yorum:

  1. çok teşekkür ederim emeğiniz için çok beğendim hem konu anlatımı hem siteniz süper

    YanıtlaSil
  2. kampanyanız başladı mı?

    YanıtlaSil
  3. Merhaba. özetiniz çok güzel ve anlaşılır. Ancak yukarıda belirtmiş olduğunuz linke girilemiyor!!! Yardımcı olur musunuz?

    YanıtlaSil

Acción Poética

Acción Poética

Humor en Español

Humor en Español