Conocer (algo o alguien) al dedillo


Bir konu veya insan hakkında çok geniş, ayrıntılı bilgi sahibi olmayı belirten ispanyolca bir deyimdir. Türkçeye bazı durumlarda “avucun içi gibi bilmek” deyimi olarak bazı durumlarda ise “ciğerini bilmek” şeklinde çevrilebilir. Aşağıya bu deyimin kullanıldığı birkaç örnek yazıyorum.

Ejemplos:

Le entiendo muy bien porque le conozco al dedillo
Onu çok iyi anlıyorum çünkü onu avucumun içi gibi bilirim. (çok iyi tanırım)

Ricardo va a casarse con una mujer que no conoce al dedillo
Ricardo çok iyi tanımadığı (avucunun içi gibi bilmediği) bir kadınla evlenecek

Tienes que enseñarnos el camino porque conoces la ciudad al dedillo
Bize yolu göstermelisin çünkü şehri avucunun içi gibi biliyorsun

Herkese iyi dersler…

Özel ders için bilgi alın:


Acción Poética

Acción Poética

Joyas de America Latina

Joyas de America Latina
Nicanor Parra