İspanyolca ile ilgili bir çok şey

Çeviri - ¿Por qué los medios dicen que la población cubana “huye” del país?


¿Por qué los medios dicen que la población cubana “huye” del país?
José Manzaneda - Cubainformación.- La emigración cubana es uno de los grandes capítulos de la manipulación informativa sobre Cuba. Para los grandes medios, los “espaldas mojadas” de México, o los “balseros” de la República Dominicana o Haití que tratan de llegar a Estados Unidos, son emigrantes económicos en busca del “sueño americano”. Los emigrados cubanos, en cambio, son exiliados que huyen de lo que se identifica como “régimen castrista”. En el primer caso las informaciones jamás mencionan el nombre del presidente del país de origen, ni culpabilizan al régimen político o económico vigente –el capitalismo latinoamericano- de un fenómeno en muchos casos dramático. En el caso de Cuba, sin embargo, es sistemática la mención del nombre de su presidente y la culpabilización al sistema socialista cubano del fenómeno migratorio.
Detrás de todo esto hay varios aspectos que se ocultan de manera sistemática en los grandes medios.
En primer lugar, se oculta el origen de la emigración cubana actual, que no es política, sino económica casi en su totalidad. En este sentido tres factores se silencian sistemáticamente:
que Cuba es una nación pobre, del llamado Tercer Mundo, con características similares a las de su entorno, y por tanto emisor natural de emigración;
que Cuba sufre un bloqueo económico por parte de Estados Unidos que limita su crecimiento económico y le impide acceder al crédito internacional;
y que desde 1991 Cuba ha sufrido una de las más brutales crisis económicas conocidas en la región, tras la desaparición de sus socios comerciales en el Este de Europa.
En segundo lugar, se oculta la política migratoria del gobierno de Estados Unidos, convertida en arma de guerra política contra Cuba. Una política de doble rasero:
por un lado, se niega visado para viajar de modo legal y seguro a Estados Unidos a la mayor parte de las personas cubanas que lo solicitan;
y por otro, mediante el estímulo de las salidas ilegales del país a través de la Ley de Ajuste Cubano. Esta ley norteamericana, de 1966, otorga residencia e innumerables ventajas sociales a las personas cubanas que, por cualquier vía, lleguen a territorio norteamericano, lo que constituye en la práctica una discriminación hacia el resto de inmigrantes latinoamericanos.
En tercer lugar, se oculta la magnitud del fenómeno de la emigración cubana, muy inferior a la de otras naciones de su entorno geográfico. En el año 2003, por ejemplo, emigraron 9.304 personas de Cuba a Estados Unidos, ocupando el 10º puesto en el continente americano en términos de emigración. Ese mismo año, El Salvador, con una población de 5.700.000 habitantes, dos veces inferior a la de Cuba, emitió tres veces más emigrantes hacia los Estados Unidos que Cuba. Pero ningún medio masivo señala al sistema imperante en El Salvador, o a su gobierno, como causa de la emigración. El Salvador no sufre un bloqueo económico, recibe cuantiosas inversiones norteamericanas y préstamos millonarios de los organismos financieros internacionales. No existe tampoco una ley que privilegie a salvadoreños y salvadoreñas que cruzan la frontera norteamericana. ¿Cuál sería la magnitud de la emigración a Estados Unidos desde este pequeño país centroamericano -y del conjunto de América Latina- de sufrir la agresión política, económica y migratoria del gobierno norteamericano contra Cuba?
Kübalılar Ülkelerinden Kaçıyorlar mı?
Kübalı göçü, Küba'ya karşı kullanılan haber ve bilgi maniplasyonunun temel ayaklarından birini oluşturur.
Büyük medya tekellerine göre, ABD'ye girmeye çalışan, Meksika'nın “ ıslak sırtlılar ”ı*, Dominik Cumhuriyeti'nin ve Haiti'nin “ balsa ”** cıları Amerikan rüyasını aramaya çıkmış ekonomik göçmenlerdir. Ama Kübalı göçmenler söz konusu olunca durum değişir, onlara göre Kübalı göçmenler “Fidel rejimi” denilen bir şeyden kaçan sürgünlerdir. Birinci gruba giren ülkelerin göç vakalarından bahsedilirken, birçok dramatik olaya sebep olarak, ülkenin mevcut ekonomik yapısından –Latin Amerika kapitalizmi- veya ülkenin başkanlarından söz bile edilmezken sıra Küba'ya geldiğinde bu değişir, göçün sorumlusu olarak başkanın adı ve ülkenin mevcut ekonomik sistemi -Küba sosyalizmi- sistematik olarak zikredilir.
Bütün bunların arkasında, büyük medya tarafından, sistematik olarak gizlenen birkaç neden yatmaktadır.
Birincisi; Güncel Kübalı göçünün altında yatan sebepler sistematik olarak gizlenir ki bu sebepler politik değil neredeyse tamamıyla ekonomik sebeplerdir. Ekonomik sebepleri oluşturan üç neden sürekli karanlığa gömülmek istenir
Bir ; Küba yakın coğrafyasında bulunan birçok ülkeyle aynı kaderi paylaşan, fakir ve üçüncü dünya olarak adlandırılan ülkelerden biridir.
İki; Küba'nın üzerinde, ekonomik büyümesini sınırlayan ve onu uluslararası kredilere mecbur bırakmaya yönelik ABD kökenli zalim bir ambargo vardır.
Üç; 1991 yılında batı Avrupalı ticaret ortaklıklarını kaybetmesinin üzerine Küba bölgede benzeri görülmemiş bir ekonomik kriz yaşamıştır.
İkincisi; Kübalı göçünü, Küba'ya karşı bir politik savaş silahına dönüştüren ABD'nin göçmen politikası gizlenir. Bu iki aşamalı (ve ikiyüzlü) bir plandır.
Bir taraftan, ABD'ye seyahat etmenin en sağlıklı ve yasal yolu olan ve Küba'dan ABD'ye giden bütün göçmenlerin almak için başvurduğu vize reddedilirken diğer taraftan, 1966 yılında çıkarılmış olan Ley de Ajuste Cubano yasası ile Latin Amerika'nın diğer bütün ülkelerinden gelen göçmenlerle Kübalı göçmenler arasında bir ayrımcılık yapılarak, herhangi bir yolla ülkeye girmiş Kübalılara ABD'de yaşama ve birçok avantaj tanınarak ABD'ye illegal Kübalı göçü teşvik edilir.
Üçüncüsü ; Bölgenin toplamından ABD'ye yapılan göçlerin toplamına oranla Küba'nın diğer ülkelerden daha az göç vermiş olduğu gizlenir. Örneğin 2003 yılında Küba'dan ABD ye göç etmiş olan 9,304 kişi toplam Latin Amerika ülkelerinden yapılan göçün yüzde 10'unu oluşturmaktadır. Aynı yıl içinde 9.700.000 nüfusuyla Küba'dan iki kere daha az kalabalık olan El Salvador'dan, ABD'ye Küba'nın üç katı göçmen gitmiştir. Ama bu durum karşısında hiçbir medya organı çıkıp El Salvador'un baskıcı sistemini veya göçün sorumlusu olarak ülke başkanını işaret etmez. El Salvador bir ambargonun baskısı altında değildir, Kuzey Amerika'dan sayısız yatırımlar yapılan El Salvador aynı zamanda uluslararası finans kuruluşlarından yüksek rakamlı krediler alır. Aynı zamanda El Salvadorluların ABD sınırını geçmesini teşvik edecek hiçbir Amerikan yasası da yoktur! Küba'nın ekonomik, politik ve göçmen kanunları açısından yaşadığı ABD saldırılarını bu küçük orta Amerika ülkesi (El Salvador) veya herhangi bir Latin Amerika ülkesi yaşasaydı verecekleri göçün boyutları ne olurdu acaba?!

Çevirmenin Notları:
* ıslak sırtlı : Meksikalı kaçak göçmenlerin nehirlerden geçerken ıslanmasına gönderme yapılarak göçmenlere konulan ironik bir yakıştırma
** balsa: Haitili ve Dominik Cumhuriyetli kaçak göçmenlerin nehirleri geçmek için kullandıkları bir tür sal. Bunu kullanarak göç edenlere balsero: balsacı deniliyor
*** Türkçe başlık çevirmene aittir.

http://www.cubainformacion.tv/index.php?option=com_content&task=view&id=351&Itemid=65 adresindeki İspanyolca orjinalinden Ercan BAYRAZ tarafından çevirilmiştir.

0 yorum:

Yorum Gönder

Acción Poética

Acción Poética

Humor en Español

Humor en Español